SERVICE

Obiectul acestui produs este oferirea de servicii de mentenanta si de service interventie pentru echipamente si utilaje destinate procesarii carnii.
Scopul serviciilor:
Service de mentenanta
Service-ul de mentenanta se realizeaza lunar, bilunar sau trimestrial si desemneaza interventiile realizate de echipele noastre cu caracter preventiv, de intretinere a echipamentelor si utilajelor Beneficiarului. 

Avantaje: 
asigurarea functionarii echipamentelor la parametrii maximi pe toata perioada de utilizare
training personal pentru folosirea corespunzatoare a echipamentelor

Service de interventie 
Service-ul de interventie desemneaza interventiile realizate de echipele noastre pentru remedierea unor incidente aparute, remediere ce necesita sau nu piese de schimb si consumabile. Service-ul interventie  presupune parcurgerea urmatoatrelor etape: 

preluare incident de la service-ul de mentenanta sau la constatarea Beneficiarului
confirmare/modificare diagnostic
daca este cazul, propunerea unei solutii de ocolire pana la rezolvare definitiva incident
rezolvare incident